Atradnes - Komposta vietas

 • Vislabākā gliemežu ģimenes māja ir komposta vieta, tā var būt veidota gan kaudzē, gan kastē.
 • Kompostā  ir daudz un viegli pieejamas barības vielas. Ziemā silti. Vasarā mitrums. Viegli ir dziļi tur iekļūt.
Pieredze
 • Nav obligāti nepieciešams kompostu veidot slēgtā tvertnē.
 • Slēgta tvertne nenodrošinās pietiekami daudz vietas dārza atkritumiem: lapas, nezāles, pļauta zāle, augu atliekas rudenī un pavasarī, utt.
 • Vīra mamma komposta kasti turēja gliemežu zonā, apkārt bieži bija manāmi gliemeži, bet revidējot to, tajā netika konstatēti ne gliemeži, ne to oliņas, arī vietā, kur kompostu izmantoju, nesekoja gliemežu pēkšņa uzrašanās. Zinu, ka viņa tajā bēra kādu mēslojumu.
 • Pati atradu dabisku vielu – karbamīdu (urīnviela), kuru uzberot un salaistot, auga daļas ātrāk sakompostējas un gliemeži šādā vidē nevar izdzīvot, traucē procesa laikā radušais amonjaks.
 • Komposta vietas mēs parasti turam projām no acīm, kādā dārza stūrītī, līdz ar to netraucēs arī karbamīda radītās sekas, ko sajūtam ar degunu.
 • Karbamīdu saberu aptuvenu daudzumu uz kaudzes, skatoties, cik liela tā ir. Dažas pirmās dienas, ir ieteicams to vietu pieskatīt, ja nepieciešams, gliemežus savākt, tie var būt ienesti ar tajā ievietotajiem atkritumiem, bieži vien nepamanīsi , piemēram, tikko sagrābtā zālē, jo gliemezis būs aplipis, ar zāli, sūnām, smiltīm un sarāvies. Pēc laika, ja redzat, ka gliemezis atkal jau dzīvojas pa kasti, saberam vēl karbamīdu, iespējams ir nepieciešams jau pavisam neliels daudzums.
 • Bioloģiskos atkritumus no gliemežu zonām nedrīkst pārvietot uz zonām, kur to nav, lai neaiznestu gliemezi uz jaunām platībām. To ievērojot esam 5 gadu laikā pasargājuši 2/3 savas zaļās teritorijas.
Ieteikumi
 • Bioloģiskos atkritumus no gliemežu zonām nedrīkst pārvietot uz zonām, kur to nav, lai neaiznestu gliemezi uz jaunām platībām. 
 • Neveido kompostu bez jebkādas apstrādes vaļējā veidā.
 • Iegūto kompostu izmanto turpat gliemežu aktīvajā zonā.
 • Izmanto kompostēšanai - karbamīdu. Vai izmanto kādu citu mēslojumu. 
Metodes

Metodes - Pareiza kompostēšana

Gliemežu galvenā mājvieta teritorijās ir komposts.

 • Pareizi kompostējot, varam būtiski gliemezi ierobežot savā dārzā.
 • Speciālisti iesaka kompostēt slēgtās tvertnēs. 
Pieredze
 • Slēgtas tvertnes neredzu kā iespēju savā dārzā Spānijas kailgliemežu ierobežošanai. 
  • Mazs tilpums,
  • Zem tvertnes gliemezis var slēpties un dēt oliņas, katru dienu to neizcilāsi.
 • Es kompostēju izmantojot karbamīdu (urīnvielu).
 • Karbamīda granulas izbārstu kompostā un salaistu, ja laiks ir lietains, laistīt nav nepieciešams.
 • Izrevidētas ir pāris komposta kastes pēc šāda veida apstrādes vietās, kur Spānijas kailgliemezis aktīvi dzīvojās, tajās netika konstatēti ne gliemeži, ne to oliņas.
 • Kompostu varam likt:
  • komposta kastēs (neatkarīgi no komposta kastes materiāla veida), galvenais ir apstrāde.
  • komposta kaudzēs, bet jācenšas veidot pēc iespējas stāvākas malas.
  • cik iespējams, to noblietējam.
 • Ja pēc apstrādes, manām vēl kādu Spānijas kailgliemezi kompostā vai tā tuvumā, papildinu vēl ar karbamīdu, karbamīda daudzums būs atkarīgs no pļautās zāles/komposta apjoma un komposta aizņemtās platības.
 • Komposta vietai regulāri pievēršam uzmanību.
Informācijas papildināšanai
Ja esi redzējis vēl kādu citu noderīgu piemēru un Tev ir attēls, lūdzu pievieno attēlu bilžu galerijā.

Ja patika, padalies!

Spānijas kailgliemezis savā dabiskajā izplatības areālā ir sastopams mitrās vietās lapkoku mežos, ūdenstilpju piekrastēs, pļavās, parkos un dārzos. Ārpus dabiskā izplatības areāla vairākās Eiropas valstīs suga ir sastopama cilvēka mītņu tuvumā, galvenokārt, dārzos, apstādījumos un parkos, lauksaimniecības zemēs un ietekmētos biotopos. Latvijā Spānijas kailgliemezis konstatēts dārzos.