Talsi, Vilkmuiža

Spānijas kailgliemežu lasīšanas talka Talsos

-
Apraksts

Spānijas kailgliemežu ierobežošana ar limacīdiem atsevišķās Talsu pilsētas teritorijās 2022. gadā ir noslēgusies. Rezultāts parāda, ka metode ir daļēji efektīva, taču vislabāko rezultātu sniedz kombinēta metožu izmantošana. Šovasar brīvprātīgie novada iedzīvotāji ar pašvaldības atbalstu ir uzsākuši Spānijas kailgliemežu lasīšanu Vilkmuižas ezera apkārtnē. Pateicoties aktīvajiem iedzīvotājiem, līdz šim ir izdevies savākt aptuveni 80 kg gliemežu.

Lasīšanas darbus turpināsim vēl septembrī, tāpēc ikviens interesents ir laipni aicināts pievienoties gliemežu lasīšanas talkās septembra otrdienās plkst. 21.00:

 • 6. septembrī,
 • 13. septembrī,
 • 20. septembrī,
 • 27. septembrī.

Tikšanās Kareivju ielā 7, Talsos, pie 1. korpusa piemērotā apģērbā un ar līdzpaņemtu lukturīti. Pārējo lasīšanai nepieciešamo inventāru nodrošina pašvaldība.

https://talsunovads.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba/spanijas-kailgliemezu-lasisanas-talkas-septembri-talsos/ 

Spānijas kailgliemežu lasīšanas talka Talsos

-
Apraksts

Spānijas kailgliemežu ierobežošana ar limacīdiem atsevišķās Talsu pilsētas teritorijās 2022. gadā ir noslēgusies. Rezultāts parāda, ka metode ir daļēji efektīva, taču vislabāko rezultātu sniedz kombinēta metožu izmantošana. Šovasar brīvprātīgie novada iedzīvotāji ar pašvaldības atbalstu ir uzsākuši Spānijas kailgliemežu lasīšanu Vilkmuižas ezera apkārtnē. Pateicoties aktīvajiem iedzīvotājiem, līdz šim ir izdevies savākt aptuveni 80 kg gliemežu.

Lasīšanas darbus turpināsim vēl septembrī, tāpēc ikviens interesents ir laipni aicināts pievienoties gliemežu lasīšanas talkās septembra otrdienās plkst. 21.00:

 • 6. septembrī,
 • 13. septembrī,
 • 20. septembrī,
 • 27. septembrī.

Tikšanās Kareivju ielā 7, Talsos, pie 1. korpusa piemērotā apģērbā un ar līdzpaņemtu lukturīti. Pārējo lasīšanai nepieciešamo inventāru nodrošina pašvaldība.

https://talsunovads.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba/spanijas-kailgliemezu-lasisanas-talkas-septembri-talsos/ 

Spānijas kailgliemežu lasīšanas talka Talsos

-
Apraksts

Spānijas kailgliemežu ierobežošana ar limacīdiem atsevišķās Talsu pilsētas teritorijās 2022. gadā ir noslēgusies. Rezultāts parāda, ka metode ir daļēji efektīva, taču vislabāko rezultātu sniedz kombinēta metožu izmantošana. Šovasar brīvprātīgie novada iedzīvotāji ar pašvaldības atbalstu ir uzsākuši Spānijas kailgliemežu lasīšanu Vilkmuižas ezera apkārtnē. Pateicoties aktīvajiem iedzīvotājiem, līdz šim ir izdevies savākt aptuveni 80 kg gliemežu.

Lasīšanas darbus turpināsim vēl septembrī, tāpēc ikviens interesents ir laipni aicināts pievienoties gliemežu lasīšanas talkās septembra otrdienās plkst. 21.00:

 • 6. septembrī,
 • 13. septembrī,
 • 20. septembrī,
 • 27. septembrī.

Tikšanās Kareivju ielā 7, Talsos, pie 1. korpusa piemērotā apģērbā un ar līdzpaņemtu lukturīti. Pārējo lasīšanai nepieciešamo inventāru nodrošina pašvaldība.

https://talsunovads.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba/spanijas-kailgliemezu-lasisanas-talkas-septembri-talsos/ 

Spānijas kailgliemežu lasīšanas talka Talsos

-
Apraksts

Spānijas kailgliemežu ierobežošana ar limacīdiem atsevišķās Talsu pilsētas teritorijās 2022. gadā ir noslēgusies. Rezultāts parāda, ka metode ir daļēji efektīva, taču vislabāko rezultātu sniedz kombinēta metožu izmantošana. Šovasar brīvprātīgie novada iedzīvotāji ar pašvaldības atbalstu ir uzsākuši Spānijas kailgliemežu lasīšanu Vilkmuižas ezera apkārtnē. Pateicoties aktīvajiem iedzīvotājiem, līdz šim ir izdevies savākt aptuveni 80 kg gliemežu.

Lasīšanas darbus turpināsim vēl septembrī, tāpēc ikviens interesents ir laipni aicināts pievienoties gliemežu lasīšanas talkās septembra otrdienās plkst. 21.00:

 • 6. septembrī,
 • 13. septembrī,
 • 20. septembrī,
 • 27. septembrī.

Tikšanās Kareivju ielā 7, Talsos, pie 1. korpusa piemērotā apģērbā un ar līdzpaņemtu lukturīti. Pārējo lasīšanai nepieciešamo inventāru nodrošina pašvaldība.

https://talsunovads.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba/spanijas-kailgliemezu-lasisanas-talkas-septembri-talsos/