Cēlonis - Pļavas

  • Lieli lauki ir grūti sadalāmi gliemežu ierobežošanai.
  • Tāpat pļavas ir grūtāk apsekot, saprasts, ka gliemezis no mazā blakus dārza ir jau nonācis lielajā pļavā.
  • Pļavas, kuras paredzētas lopbarībai, tiek pļautas reti un ir nepieciešams tajās saglabāt dabisko vidi, lai augi var turpināt izsēt sēklas un nodr0šināt savu pēctecību.
  • Tādēļ īpaši jāsargā ap pilsētām blakus esošās pļavas, lai gliemezis nenonāktu tajās. Jo pļavas paver neierobežotas iespējas gliemežu izplatībai.

Ja patika, padalies!